Forretningsførsel

Gårdsforvaltning har i dag forvaltningen av 22 borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.

Blant våre viktigste oppgaver kan nevnes:

 • Utstede husleieblanketter og kreve inn husleie/fellesutgifter, føre kontroll over innbetalingene og foreta purringer av evt. restanser. Før sak evt. sendes til inkasso, blir styret kontaktet.
 • Utføre den løpende regnskapsførsel og fremme forslag til årsregnskap for styret.
 • Utbetale fakturaer etter anvisning fra styret
 • Foreta en betryggende forvaltning av selskapets likvide midler.
 • Bistå styret med forslag til budsjetter.
 • Følge opp vedtak ved årsmøter i henhold til forretningsførerkontrakten.
 • Bistå selskapets styre med råd.
 • Tilrettelegging av årsmøtet sammen med styret.
 • Registrere overdragelser av boliger, og påse at selskapets vedtatte regler blir fulgt.
 • Forestå beregning og utbetaling av lønn til selskapets ansatte, for eksempel vaktmester.
 • Utarbeide ligningsoppgaver
 • Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene

Regnskapsførsel

Vi kan også tilby regnskapsførsel innenfor andre områder.

Vi kan her nevne blant annet:

 • Føring av bilag
 • Betaling av faktura
 • Utbetaling av lønn
 • Årsregnskap
 • Selvangivelse

Oppdraget kan tilpasses den enkelte kundes behov.