Ladetilskudd til borettslag og sameier

Kort om tilskuddet:

Tilskudd skal gå til oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. 

Kriterier for å søke

Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.

  • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
  • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
  • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. 

Mer informasjon finner du her.

Tilgjengelighetstiltak i tilknytning til boliger

Tilskudd til generelle tilgjengelighetstiltak i tilknytning til boliger.

Vi anbefaler eventuelle søkere å vurdere tilskuddsordningen Husbanken har for heis.

Kriterier for å søke:

Sameier og borettslag kan søke om tilskudd til generelle tilgjengelighetstiltak. Tiltakene skal bidra til å bedre tilgjengeligheten i fellesarealer, slik at eldre og/eller personer med funksjonsnedsettelse får en bedre og lettere hverdag. 

Sameier og borettslag kan søke om hel eller delvis støtte til dekning av kostnadene til tilgjengelighetstiltak i fellesarealer både inne og ute, som for eksempel:

utbedring av inngangsparti

  • heis
  • montering av elektrisk døråpner
  • montering av ekstra håndløper/gelender i trappeoppgang
  • merking av trappetrinn i oppgang eller inngangsparti

Tilskuddets størrelse er avhengig av den årlige bevilgningen. Ved knapphet på midler må søknadene prioriteres ut fra en helhetsvurdering.

Les mer om tilskuddet her