Forbud mot kjøp fra ikke godkjente renholdsvirksomheter

Arbeidsdepartementet har vedtatt en ny forskrift som sier at alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. I forskriften slås det fast at det fra 1. desember 2012 vil bli forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjente

Krav for å drive lovlig
Alle virksomheter i bransjen må søke Arbeidstilsynet om godkjenning. Godkjenning blir gitt fra Arbeidstilsynet hvis virksomhetene tilfredsstiller lovens krav. De må ha skriftlige arbeidskontrakter for de ansatte, være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, ha på plass en verneliste i bedriften, samt ha yrkesskadeforsikring for de ansatte. I tillegg kreves registrering i sentrale offentlige registre, som arbeidstaker - og arbeidsgiverregisteret og enhetsregisteret.
Fra før er det innført minstelønn i renholdsbransjen. Sammen med kravet om godkjenning kommer også et krav om at alle arbeidstakere i renholdsbransjen skal bære ID-kort når de er på jobb.

Godkjente virksomheter offentliggjøres i register
Når selve godkjenningsordningen er etablert fra 1 september 2012, vil det bli enkelt å søke opp virksomheter som er godkjente. Alle godkjente bedrifter blir lagt inn i et offentlig register som man vil finne på Arbeidstilsynets nettsider, www.arbeidstilsynet.no

Endrede innkjøpsrutiner
Forbudet betyr endringer i rutiner for alle som har ansvar for kjøp av renholdstjenester.
Fra 1. desember 2012 vil det bli forbudt å kjøpe renholdstjenester av virksomheter som ikke har søkt. Man kan søke i register på www.arbeidstilsynet.no for å finne godkjente renholdsvirksomheter.
Dette registeret vil bli opprettet når man er kommet i gang med behandling av søknadene.
Kjøpere som er klar over at renholdsvirksomheten de bruker ikke er registrert, bør umiddelbart kreve at virksomheten registrerer seg. Det anbefales at kjøpere av renholdstjenester i sine kontrakter har en formulering om krav til registrering og hvilke konsekvenser unnlatt registrering kan ha. Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at bestemmelsen i forskriften følges.
Forskriften gjelder ikke for kjøp av renholdstjenester i private hjem.

Les mer på faktasiden hos arbeidstilsynet.no