Brannsikkerhet i næringsbygg, borettslag og sameier

Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet.

Borettslag og sameier regnes som virksomhet. Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring.

Brannsikkerhet i eldre bygårder

3.500 gamle bygårder i Oslo kan ha for dårlig brannsikkerhet. Her kan du sjekke om bygården du bor i er i faresonen, og få tips til hva du kan gjøre for å bedre brannsikkerheten.

De gamle bygårdene fra perioden mellom 1860 og 1930 er en viktig del av Oslos identitet. Det finnes over 3.500 bygårder av denne typen i Oslo, særlig i de mest sentrumsnære bydelene. Sammenliknet med dagens byggestandard, har disse gamle bygårdene svak bygningskonstruksjon.

Det vil si at en brann raskt kan spre seg fra en leilighet til en annen, fordi vegger og etasjeskiller ikke er brannsikre nok. I tillegg har mange av bygårdene bare én trappeoppgang. Hvis røyken og brannen sprer seg dit, vil beboernes eneste rømningsvei sperres.

Det er svært viktig at eiere og beboere oppgraderer brannsikkerheten i de gamle bygårdene. Brann- og redningsetaten arbeider aktivt med å forebygge bygårdsbranner, fordi konsekvensene kan bli så store. Våren 2016 gjennomfører etaten en risikovurdering av alle de gamle bygårdene i Oslo. Videre oppfølging av bygårdene skjer med bakgrunn i denne risikovurderingen.