Eierseksjonssameie

Et eierseksjonssameie reguleres av Eierseksjonsloven. Sameiet kan bestå av både boliger og næringslokaler hvor hver seksjon har sitt seksjonsnummer i tillegg til gårds- og bruksnummer