Borettslag

Drift av borettslag reguleres av Borettslagsloven.

  1. En eier av en borettslagsandel plikter selv å bo i leiligheten. Andelen kan ikke kjøpes som et investeringsobjekt og leies ut. Andelen kan bare eies av fysiske personer.
  2. I motsetning til en selveierbolig eier du ikke din egen seksjon. Borettslaget eier eiendommen som har ett gårds- og bruksnummer og er ikke oppdelt i seksjoner. Borettslaget leier ut leilighetene til til andelseierne. Du har dermed en borett til en spesifikk leilighet.
  3. Når et borettslag skal utføre vedlikehold som medfører større utgifter enn det som er disponibelt kan hele eiendommen pantsettes. Borettslaget tar da opp en fellesgjeld som nedbetales av borettslaget med de midler som er innbetalt via fellesutgiftene. Fellesutgiftene innbetales av borettslagets andelseiere i månedlige bidrag.